Projekt: prawda – Mariusz Szczygieł

 Zapomniana już, a niegdyś ceniona i porównywana do twórczości największych pisarzy I poł. XX wieku powieść Stanucha stała się źródłem inspiracji dla projektu Mariusza Szczygła. Wpadła mi do ręki książka, z podkreślonymi słowami i zdaniami. O wiele starsza niż ja, bo z 1959 roku. [s.32] Każdy rozsądny człowiek powinien dążyć do prawdy, starać się odkryć […]