Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie – Marek Skoczylas

Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie to bardzo ciekawa pozycja autorstwa Marka Skoczylasa. Autor jest z wykształcenia stomatologiem, aktywnie analizującym doniesienia naukowe w zakresie szeroko pojętej medycyny oraz biochemii żywienia. Interesuje go wpływ na zdrowie zarówno ksenobiotyków, jak i substancji aktywnych naturalnie występujących w środowisku. Prowadzi rozpoznawalny kanał na YouTube posiadający ponad pół miliona subskrybentów.

Książka posiada 14 rozdziałów głównych w tym między innymi dotyczących czystości wody, toksyczności i neutralizacji metali ciężkich, konserwantów, pestycydów, toksyn bakterii jelitowych, barwników, kosmetyków. Porusza także tematy toksyczności smażenia, metod usuwania toksyn z organizmu (w tym również te niewłaściwe) czy cukrzycy.

Mimo dużej ilości bardzo ciekawych informacji i de facto drugiego wydania książki, odnoszę wrażenie, że autor pisał swoja publikację w znacznym pośpiechu. Pojawia się w niej duża liczba błędów zarówno składniowych, jak i merytorycznych. Odnoszę wrażenie, że autor nie oddał swojej pracy do recenzji. A przydałaby się, zwłaszcza w kontekście chemicznym. W pracy pojawiają się bowiem nie tylko błędy błahe (takie jak np. podawanie symbolu kadmu jako Kd, mówienie o cząsteczkach zamiast atomach ołowiu), ale i poważne błędy merytoryczne, które nie powinny się pojawić w tego typu pozycji (choćby w kwestii mylenia szeregu napięciowego metali ze zdolnością do kompleksowania jonów metali czy, o ironio, w definicji ksenobiotyku). O ile nie będzie to razić osoby niebędącej specjalistą, o tyle bardzo deprecjonuje pozycję w oczach odbiorców o większej świadomości z zakresu chemii, medycyny czy też biochemii. A tacy odbiorcy są również bardzo ważni, gdyż mogą potencjalnie wnieść merytoryczny wkład w dyskusję. Niemniej należy podkreślić, że większość tez zawartych przez autora w książce co do zasady jest zgodna z fachową wiedzą tematu, niezależnie od tego czy autor właściwie rozumie funkcjonujące mechanizmy biochemiczne czy też nie. Baza literaturowa podana w książce jest szeroka aczkolwiek trudna w wykorzystaniu. Wskazane byłoby przypisy robić w postaci nawiasów kwadratowych za wskazanym istotnym kawałkiem tekstu. Znacząco ułatwiłoby to analizę tekstu. Częste naukowe sformułowania w tekście mogą być problematyczne dla potencjalnych czytelników. Z drugiej strony temat, jakiego się podjął autor, jest bardzo złożony, więc zapewne trudno byłoby uniknąć poważniejszej terminologii.

Mimo znaczących mankamentów, uważam, że książka jest całkiem niezłą podstawą dla odbiorców chcących zadbać o swoje zdrowie i próbujących zmodyfikować nawyki żywieniowe. I też dla takich odbiorców, często nieświadomych wiedzy specjalistycznej, była pisana. Niemniej jak w każdej ścisłej dziedzinie nauki, by coś zrobić dobrze należy działać zespołowo. Stąd też przy pisaniu książki z istotnych zagadnień mogących mieć dość sporą rzeszę odbiorców, warto byłoby ją jednak oddać do recenzji specjalistycznej, zanim książka opuści progi drukarni.

Biorąc pod uwagę , iż książka może mieć szeroką gamę odbiorców, w tabeli 1 przedstawiam wykaz znalezionych nieścisłości wraz z korektą lub uwagą do tekstu. Być może pozwoli to autorowi ulepszyć następne wydanie książki.

Tabela 1. Wykaz znalezionych nieścisłości wraz z korektą lub uwaga do tekstu.

Strona

Jest

Korekta lub uwaga do tekstu

55

Masa cząsteczek ołowiu

Możemy mówić o masie atomów ołowiu. Określenie cząsteczka tyczy się to związku chemicznego lub układu atomów pierwiastka chemicznego zawierającego co najmniej dwa atomy.

57

Witamina B1, tiamina

Przydałby się informacje o dostępności tej witaminy w różnych produktach spożywczych.

60

Witamina C

Co do kluczowego znaczenia tej witaminy warto dodać informację o regeneracji glutationu

62

Witamina C posiada grupy hydroksylowe i właśnie te dwie grupy są odpowiedzialne za jej aktywne działanie redukcyjne

Witamina C posiada 4 grupy hydroksylowe z których dwie zlokalizowane w pierścieniu są odpowiedzialne za jej aktywne działanie redukcyjne

64

Witamina C jest w stanie związać i usunąć 0,1% toksyn

W szczególnych wypadkach witamina C jest w stanie związać i usunąć nawet do 0,1% toksyn liczonych względem wagi dostarczonej witaminy

74

Jajka – ze względu na zawartość awidyny blokującej biodostępność witaminy H

Należy zaznaczyć że chodzi o surowe jaja. Gotowanie powoduje, iż ta glikoproteina rozkłada się pod wpływem działania temperatury

75

Kd

Symbol kadmu to Cd

75

Dzięki obecności grupy 3-hydroksylowej posiada niebywałą zdolność do neutralizacji aluminium

Ta grupa odpowiada między innymi za właściwości redukujące flawonoidów. Glin, jak i inne metale są jednak kompleksowane i to przez więcej grup hydroksylowych i to na grupach hydroksylowych znajdujących się przede wszystkim w pierścieniach fenylowych. Twierdzenie zatem że ta konkretna grupa za to odpowiada jest błędne w tym przypadku. Rozmiar flawonoli nie pozwala na to by kompleksować jon glinowy przez kilka cząsteczek z wykorzystaniem tylko jednej grupy hydroksylowej. Nie zmieściłyby się przestrzennie. Jak autor chce zobaczyć jak wygląda np. kompleks glinu z kwertecyną proponuje artrykuł „Association between total phenol and flavonoid content in Artocarpus heterophyllus (Jackfruit) bark and leaf extracts and lipoxygenase inhibition” (DOI:10.22159/ijap.2020.v12s1.FF055)

78

chelatacji toksycznej cyny (II) w organiczny związek (SnCl2, 2H2O)

Chlorek cynawy nie jest związkiem organicznym ! W dodatku podał Pan ten chlorek w postaci dwuwodnej (w dodatku z błędem), która co najwyżej występuje w postaci krystalicznej

79

proliferacji i indukcji apoptozy-w przypadku raka jelita

proliferacji i indukcji apoptozy komórek raka jelita

80

Istnieją pokarmy, które mogą znacznie…

Warto wskazać jakie to są pokarmy lub też w jakiej konfiguracji

81

Ze względu na wysoką toksyczność i dobrą rozpuszczalność w wodzie kadm…..

Ze względu na wysoką toksyczność rozpuszczalne w wodzie związki kadmu…..

Co do rozpuszczalności może Pan powiedzieć, iż w szeroko pojętej ogólności sole sodu czy potasu są dobrze rozpuszczalne. Ale nie związki kadmu. W takiej sytuacji należy dokładnie sprecyzować o które chodzi.

83

Dzieje się tak dlatego, że zwiększają sprawność i aktywność cytochromu p450

Flawonoidy są inhibitorami cytochromu P450. Hamują np. CYP1A2, CYP2A6, CYP3A4, CYP2C8 więc pośrednio wpływają na metabolizm innych substancji. W świetle tych informacji nie można natomiast powiedzieć że flawonoidy zwiększają sprawność cytochromu P450.

84

DTH

Powinno być DHT (dihydrotestosteron)

85

glikanów zawierających kwaśny siarczan heparanu

Powinno być glikozoaminoglikanów zawierających siarczan heparanu.

Związki te co prawda posiadają charakter kwaśny ale nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem nazywanie ich kwaśnym siarczanem ze względu na różny stopień estryfikacji grupami siarczanowymi.

94

powoduje powstanie benzenu w organizmie, czyli jednej z najbardziej rakotwórczych substancji zwanych człowiekowi.

Określenie nazwałbym zbyt mocnym. Benzen bez wątpienia jest rakotwórczy. Lecz jego siła polega przede wszystkim na masowej obecności jego cząsteczek w środowisku człowieka.

Znane jest bardzo dużo innych substancji o znacznie silniejszych właściwościach rakotwórczych.

95

natomiast proces katalizuje częściowo koenzym A

Nie jest to zbyt szczęśliwe określenie bo sam koenzym A jest jedynie kofaktorem. Reakcję katalizuje bowiem właściwy holoenzym zawierający ten kofaktor np. N-acetylotransferaza. W tym przypadku jest to reakcja sprzęgania mająca na celu upolarnienie substratu celem łatwiejszego wydalenia z organizmu

99

Rozdział dotyczący azotanu (V) sodu (E251)

Z treści rozdziału wynika, iż autor nie do końca rozróżnia azotan (V) sodu od azotanu (III) sodu (azotynu sodu). Informacje o tych substancjach pojawiają się zamiennie. Np. dawka śmiertelna 22 mg/kg masy ciała z pewnością dotyczy azotanu (III) sodu a nie azotanu (V) sodu.

Warto byłoby zaznaczyć, że opisane przejście termiczne do nitrozoamin tyczy się także azotanu (III) sodu. Termiczny rozkład azotanu (V) zachodzi znacznie ciężej i ma sensowną prędkość dopiero powyżej 700oC.

100

p450

P450

104

rozbicie cząsteczki wody…

W opisie brak ładunku ujemnego na jonie OH

104

podczas kontaktu z błonami hydrofilowymi

podczas kontaktu w hydrofilowymi częściami błony

104

powoduje przepływ prądu

powoduje przepływ strumienia elektronów

104

Tuż przy takiej błonie światło ulega załamaniu co wskazuje na pochłanianie energii świetlnej…

Samo załamanie nie wskazuje, iż doszło do pochłaniania kwantów światła.

107

jest około 25 razy gęstsza od powietrza

Różnica gęstości pomiędzy wodą a powietrzem jest znacznie większa. Gęstość wody to 1 g/cm3 a gęstość zimnego powietrza to w przybliżeniu 1,3 g/dm3.A więc o różnica jest o prawie trzy rzędy wielkości.

109

Tan

Ten

112

toluen

To rozpuszczalnik a nie czynnik aktywny

112

Paration metylu

Paration etylowy (folidol)

112

fosmetu

fosmet

113

ftalany

Warto wymienić jakie bo to szeroka grupa

118

Kwasy huminowe to określenie zbiorcze dla cieczy, która zawiera w sobie składniki mineralne

Kwasy huminowe są ciałami stałymi. To co może być rozumiane jako ciecz to co najwyżej roztwór zawierający te składniki

118

Związki tworzące ten kwas

Jest to grupa kwasów. Można użyć co najwyżej stwierdzenia „Materia w skład której wchodzą te kwasy”

118

z kwasami fluwowymi

z kwasami fulwowymi

119

kwasy fluwowe

kwasy fulwowe

118

O nazwie pirymorf

Jeśli już to pirimor lub pirymikarb

118

Okazało się, że grupa związków zwanych kwasy fluwowe i kwasy huminowe wykazywała interakcje z powyższym pestycydem poprzez przeniesienie ładunku elektrycznego grupy C=O pirymorfu na grupę OH kwasów fulwowych

W tym zdaniu nie ma nic o tworzeniu wiązania a to jest clue procesu wiązania tej substancji. Z drugiej strony jeśli te substancje ze sobą oddziałują to jeśli już powinien nastąpić atak wolnej pary elektronowej grup OH kwasów huminowych lub fulwowych na atom węgla grupy karbonylowej.

123

te same wartości trującego gazu

W kontekście badania czterochlorku węgla powinno się używać sformułowania „trujących par”, gdyż CCl4 w standardowych warunkach otoczenia jest cieczą.

126

reagują z czystą wodą

W kontekście rozpuszczania jaki autor porusza właściwsze będzie określenie „oddziaływują z czystą wodą”. Solwatacja nie jest reakcją chemiczną.

126-129

W informacjach dotyczących usuwania części konserwantów warto także zawrzeć bardzo praktyczną informację co do konieczności dokładnego mycia letnią wodą owoców po obraniu ze skórki. Wiele osób myje niestety przed obraniem. Niezaprzeczalnym natomiast faktem jest skuteczność myjek ultradźwiękowych.

127

Dlaczego tak się dzieje ? Jak wiadomo, rozpuszczony ozon generuje rodniki hydroksylowe……

W dalszej części zdania warto dodać, że rodniki hydroksylowe generowane przez ozon reagując z niepolarnymi związkami organicznymi po prosu zwiększają ich rozpuszczalność w wodzie poprzez wprowadzenie polarnych grup w strukturę cząsteczki

152

A jeśli powiem, że podczas produkcji sztucznych barwników używa się produktów pochodzących z ropy naftowej, tej samej, która napędza nasze samochody. A co jeśli powiem, że podczas produkcji tych związków używa się acetonu…

To już jawne oddziaływanie na podświadomość czytelnika. Niestety nietrafne z punktu widzenia nauki. W ocenie konkretnego związku chemicznego nie liczy się bowiem produkt wyjściowy tylko końcowy ! Chyba że autorowi chodzi o szeroko pojętą ekologiczność procesu produkcji czego niestety nie zawarł w tekście. Niemniej jeśli autor chce wykorzystać produkty naturalne to też musi je w jakiś sposób wyekstrahować. A wszystkiego nie da się zrobić za pomocą wody.

154

Czujność badaczy została skierowana na związek o nazwie p-krezydyna, która …jest częścią cząsteczki zwanej czerwień allura.

p-krezydyna stanowi zanieczyszczenie o czym jest zresztą mowa w dalszej części tekstu. W kontekście „części cząsteczki” mogłaby stanowić zagrożenie jedynie w przypadku powstawania jej jako produktu przejściowego metabolizmu.

154

Problematyczny w tym wypadku jest fakt, iż związek ten powstaje z
4-chlorotoluenu…

Nie ma też znaczenia że pochodzi od
4-chlorotoluenu, gdyż aby o nim mówić również powinien on stanowić zanieczyszczenie poprodukcyjne

155

występująca w czerwieni allura

mogąca stanowić zanieczyszczenie czerwieni allura

156

tatrazyna zawiera w swoim składzie
4-aminobifenyl

Ten związek mógłby stanowić co najwyżej zanieczyszczenie. Niemniej np. w USA syntezę tego związku już od 70 lat prowadzi się całkowicie z innych substratów. Biorąc pod uwagę okres czasu myślę że gdzieindziej jest podobnie

165

Aspartam

Co do produktów rozpadu aspartamu jest ich zdecydowanie za mało by wyrządzić szkodę. Wynika to ze stosunkowo małych dawek tej substancji jaką dodaje się jako słodzik, gdyż jest on 180 razy bardziej słodki od cukru. Ilość fenyloalaniny, kwasu asparginowego jest kilka rzędów wielkości wyższa niż ilość która może zostać pozyskana w wyniku hydrolizy słodzika. Podobnie stężenie metanolu jest zdecydowanie zbyt niskie by móc mieć istotny wpływ na proces kancerogenezy. By spożyć załóżmy to dopuszczalną przez WHO dawkę 40 mg aspartamu na kilogram masy ciała należałoby spożywać średnio 9-14 puszek napojów.

Niemniej jak to w życiu, wszystko jest kwestią dawki.

172

Dlatego najlepszym olej jest ten, który ma możliwie najwyższą temperaturę spalania. Najlepszym byłby olej, którego punkt spalania przekracza 220oC

Szanowny autorze. W tej temperaturze to olej nawet nie wrze. Być może źle Pan przetłumaczył ze źródeł anglojęzycznych i chodzi Panu o punkt dymienia ? Tyle, że jego granica jest określona zazwyczaj jako 180oC. Spalanie zachodzi w znacznie wyższych temperaturach. Najwłaściwiej byłoby więc napisać, iż najlepszymi olejami są te, których istotna prędkość procesu utleniania i pirolizy zaczyna się w temperaturze powyżej 180oC lub też po prostu dymienie zaczyna się powyżej tej temperatury.

Do tego rozdziału warto też dodać tabelę. Np. taką jaka znajduje się na stronie synevo.pl/oleje-roslinne/

Są tam podane ilości poszczególnych frakcji kwasów (SFA, MUFA, PUFA) wraz ze współczynnikiem podziału omega 6 do omega 3.

Na podstawie tej tabeli można uzasadnić dlaczego oliwa z oliwek będzie bezpieczniejsza niż np. olej słonecznikowy

176

o tyle jesteśmy w stanie pohamować jej negatywny wpływ na nasze zdrowie, a wszystko dzięki pierwiastkowi o nazwie lit

Autor nie rozwinął tematu jaki mechanizm miał na myśli wspominając o licie. Warto byłoby ten wątek poszerzyć

182

To pozwoli uniknąć długotrwałego narażenia i ewentualnych skutków ubocznych

Aldehyd mrówkowy jest zbyt lotny by powodować długotrwałe narażenie po malowaniu ściany

183

podczas produkcji SLS używa się rakotwórczych rozpuszczalników, w tym azotanów

Azotany nieorganiczne wykorzystywane w produkcji generalnie są ciałami stałymi stąd tez nie mogą być rozpuszczalnikami. Mogą co najwyżej stanowić fazę rozpuszczoną.

183

Po drugie podczas ogrzewania SLS powstają toksyczne związki sodu i siarki. W związku z tym, ciepły prysznic, gorąca kąpiel stają się przyczyną zmiany SLS w związki potencjalnie niebezpieczne

Temperatura rozkładu termicznego SLS (zwanego również SDS) to około 380oC. Zakładam że nie bierzemy kąpieli we wrzącym oleju stąd tez termicznie SLS jest całkowicie bezpieczny.

184

SLES

Straszenie 1,4-dioksanem jako zanieczyszczeniem SLES jest przesadne ze względu na zbyt małe stężenie tej substancji. Trzeba również zaznaczyć, iż progi toksyczności dla 1,4-dioksanu są stosunkowo wysokie. Kierując się zasadą określania poważnego ryzyka związanego z obecnością śladów 1,4-dioksanu należałoby wykluczyć praktycznie wszystkie środki,które powstały w wyniku etoksylowania, co jest z grubsza rzecz ujmując mocno dyskusyjne.

195-196

EDTA

Szereg elektrochemiczny metali nie ma nic wspólnego z kolejnością usuwania metali środkiem kompleksującym !! Skąd szanowny autor wziął tę informację ? Czynnikiem określającym skuteczność tego procesu jest stała kompleksowania. To trwałość danego kompleksu mówi nam czy dany kompleks w określonych warunkach pH nam się stworzy czy nie. Zdecydowanie łatwiej tworzą się kompleksy metali przejściowych takich jak np. kadmu czy chromu. Jednakże ze względu na znaczący nadmiar EDTA i prawdopodobieństwo trafienia powstaną nam przy okazji i inne kompleksy znacznie bardziej popularnych metali. Stąd też ten negatywny efekt wymywania wszystkiego co EDTA znajdzie na swojej drodze.

Dla przykładu. Wartości pK stałych trwałości kompleksu: EDTA-Ca2+ =10,65,

EDTA-Cd2+=16,5, EDTA-Na+=1,86, EDTA-Cr3+=23,4.

203

II Faza Detoksykacji Organizmu. Glukoronidacja.

Składnia drugiego zdania wymiana poprawy

203

Przede wszystkim pozwoli nam wyeliminować bisfenol-A

Znacznie trafniejsze będzie sformułowanie „między innymi”

207

do których mogą nie docierać nawet flawonoidy (prócz kwasu -liponowego)

Z treści tego zdania wynika, kwas -liponowy jest flawonoidem co nie jest prawdą.

208

przekazuje transferazie glutationowej atom siarki

Właściwszym określeniem byłoby, że przenosi cysteinę . Podobna uwaga do zdania następnego w tekście

213

Odświeżacze powietrza emitują także dichlorobenzen, który podobnie jak 1,4-dichlorobenzen jest składnikiem pestycydów.

Bardziej właściwie pod względem składni i merytoryki będzie: Odświeżacze powietrza emitują także 1,4-dichlorobenzen, który jest składnikiem pestycydów przeciw ćmom i pleśniom.

214

Bisfenol A jest ksenobiotykiem, czyli związkiem, który symuluje i naśladuje działanie hormonów płciowych.

Szanowny autorze. Zdecydowanie nie jest to definicja ksenobiotyku. Generalnie są to związki chemiczne obce dla organizmu i nie spotyka się z nimi w naturze, nie są przez niego wytwarzane a które jednocześnie wykazują aktywność biologiczną. Czyli konkretny ksenobiotyk może naśladować działania hormonów płciowych ale nie jest to definicja ksenobiotyku.

222

Chlorofil-znajdziemy go we wszystkich zielonych częściach roślin. Szersze omawianie występowania chlorofilu jest po prostu zbędne

Warto byłoby gdyby autor omówił w paru zdaniach jak chlorofil wpływa na produkcję glutationu bo tego dotyczy podrozdział. Z przytoczonej przez autora informacji o chlorofilu nic nie wynika

230

drastycznego zmniejszenia podaży np. aluminium poprzez zwiększenie podaży pokarmów bogatych np. w magnez ….

Zdanie jest całkowicie niezrozumiałe. Lepiej opisać to może w następujący sposób:

drastycznego zmniejszenia wchłaniania glinu poprzez zwiększenie konsumpcji pokarmów bogatych np. w magnez ….

246

NADPH używany w organizmie w różnych reakcjach redukcji jest akceptorem elektronów…

NADPH jest donorem elektronów przenoszącym również wodór na substrat. Reduktor zawsze oddaje elektrony a nie je zabiera. Akceptorem elektronów jest NAD+, forma utleniona NADPH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *