Grady Klein, Alan Dabney, „Komiksowe wprowadzenie do statystyki”

Już samo założenie stworzenia komiksu do nauki statystyki zasługuje na pochwałę. Ze swojego doświadczenia wiem, iż statystyka nie należy do ulubionych przedmiotów studentów. Ledwo co ogarniają średnią arytmetyczną a meandry wariancji, odchylenia standardowego czy przedziałów ufności jawią się niczym podróż na Marsa. Jak ta próba łatwiejszego przedstawienia statystyki wypadła autorom? Wydaje się, że dość dobrze, chociaż czasami odnosiłem wrażenie, iż tłumaczowi myliły się z rzadka pojęcia statystyk z populacji ze statystykami z próby. Aczkolwiek obydwa pojęcia są dobrze wytłumaczone i rozróżnione w tekście, więc czytelnik nie powinien mieć problemu z wyłapaniem różnic. Bardzo dobrym rozwiązaniem w komiksie jest rozdział Jaskinia matematyczna. Wzory a przede wszystkim opisy używane do części obliczeń przedstawione są w sposób prosty, jak na statystykę oczywiście. Rzecz jasna nie dowiemy skąd się wzięła np. suma kwadratów odchyleń w odchyleniu standardowym, ale komiks wytłumaczy nam jak używać tego pojęcia do obliczeń i co ono w rzeczywistości wyraża. Uważny czytelnik komiksu, a jest to komiks zdecydowanie wymagający od odbiorcy skupienia, powinien po tej lekturze nie mieć problemów z wyliczeniem średniej, odchylenia standardowego, przedziałów ufności oraz z podstawowymi testami hipotez statystycznych z rozróżnieniem, czy zagadnienie dotyczy statystyk z próby czy też parametrów populacji. Dlatego też jest to naprawdę dobra książka na początek, stanowi ona bowiem wprowadzenie do świata statystyki. I to na wesoło. Jednak na stronie 208 miłośnicy zwierząt powinni wstrzymać nieco oddech, wszak autor wpadł na pomysł przedstawienia zagadnienia wnioskowania statystycznego na podstawie badań skuteczności testowania petard w straszeniu kota sąsiada. Na szczęście dodał…by nie próbować tego w domu.

Niemniej książkę można uznać za sukces autora. Przedstawia podstawowe zagadnienia w sposób na tyle prosty, na ile jest to możliwe. I to z humorem. A to w tekstach popularno-naukowych rzecz ważna.

Wykaz błędów:

Strona

Jest

Powinno być

103

A kształt populacji nie ma tu żadnego znaczenia

A kształt rozkładu nie ma tu żadnego znaczenia

138

Do budowy szacunkowego rozkładu z próby

Do budowy szacunkowego rozkładu z populacji

150

A potem odmierzysz 2 SD od środka i odetniesz końcówki

A potem odmierzysz po 2 SD od środka i odetniesz obydwie końcówki

1 thought on “Grady Klein, Alan Dabney, „Komiksowe wprowadzenie do statystyki”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *